Z przyjemnością informujemy, że od pierwszego semestru roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Marcina Szancera  Nr 342 w Warszawie uczniowie klasy IV będą mieli możliwość nauki w klasie sportowej, w której oprócz czterech godzin wychowania fizycznego  w ramach podstawy programowej  prowadzone będzie szkolenie sportowe w dyscyplinie sportowej zapasy.

Szkoleniem sportowym objęci zostaną uczniowie zakwalifikowani do klasy na podstawie Regulaminu przyjęcia do oddziału sportowego, do klasy czwartej w dyscyplinie sportu zapasy, który dostępny jest na stronie internetowej SP 342  sp342.waw.pl. i UKS Talent Białołęka zapasy@zapasybialoleka.pl

Zachęcamy gorąco zarówno chłopców jaki dziewczynki!!!

Zebranie organizacyjne i informacyjne odbędzie się w dniu 26.03.2013 r. (wtorek) w stołówce szkolnej SP 342 w Warszawie o godz. 19.00 i będzie prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego SP 342 w Warszawie, trenera I klasy zapasów mgr Radosława Radtke.  

Podczas spotkania uzyskają Państwo wszystkie niezbędne  informacje naboru do klasy sportowej oraz głównych założeń idei stworzenia klasy sportowej o profilu zapasy.

REGULAMIN (pdf) – kliknij aby zapoznać się z Regulaminem przyjęcia do klasy sportowej.