Rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu zapasy!!! Zapraszamy na zebranie organizacyjne!!!
Szczegóły: