Przypominamy Państwu, że termin składania podań o przyjęcia do oddziału sportowego o profilu zapasy w SP 342 w Warszawie wraz z oświadczeniem upływa we wtorek 30.04.2013 r.!!!

Biorąc pod uwagę trudności w otrzymaniu zaświadczenia lekarza medycyny sportowej i ewentualne kolejki do specjalisty informujemy, że do dnia 30.04.2013 r. składają Państwo w Sekretariacie SP 342 podanie o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z oświadczeniem rodziców czyli dwa załączniki do Regulaminu przyjęcia z trzech wymaganych.

lekarza medycyny sportowej należy dostarczyć najpóźniej do dnia przeprowadzenia testów sprawnościowych (czerwiec), o których poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie.

Informacja będzie również dostępna na stronie UKS Talent Białołęka Warszawa i SP 342 w Warszawie.

Bliższych informacji udziela  Radosław Radtke 60162613 zapasy@zapasybialoleka.pl