Szanowni Państwo!
Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Rodziców, gdzie znajdą Państwo Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz ze zgodą, które należy wraz z Oceną opisową za I semestr złożyć w terminie do 30.03.2021 r. w sekretariacie SP 342 przy ul. Strumykowej 21A.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną Covid-19 zwracamy się z prośbą o składanie dokumentów w formie elektronicznej na adres: sekretariat@sp342.waw.pl Ze względu na planowane konsultacje dla uczniów klas III, prosimy o składanie dokumentów w jak najszybszym czasie. Po złożeniu podań uczniowie zostaną poinformowani o terminach konsultacji.

Informujemy również, że podczas egzaminu sprawnościowego uczniowie oprócz zgody rodziców na udział w egzaminie muszą posiadać Zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza pierwszego kontaktu, że mogą brać udział w egzaminie do klasy sportowej.

Bliższych informacji udziela trener Radosław Radtke, tel. 601626137.