Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klasy sportowej o profilu zapasy w roku szkolnym 2022/23 oraz wymaganymi załącznikami!!

Klasa sportowa – zasady rekrutacji