Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz Harmonogramu rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do oddziału sportowego do klasy czwartej w dyscyplinie sportu zapasy.

Uprzejmie informujemy, iż próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbywać się będą 25 i 26 marca 2019r od godziny 8.00 na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Strumykowej 21A.

Załączniki do niniejszej informacji:

Barbara Janowska
Wicedyrektor szkoły
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej