03 Jun 2015

Szczegóły wyjazdów na obozy letnie organizowane przez Klub w wakacje!!!

03 Jun 2015

Zebranie organizacyjne związane z letnim wyjazdem do Ostrowa!!!

Zebranie organizacyjne związane z letnim wyjazdem do Ostrowa!!!

Szanowni Państwo !!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne związane z organizowanym przez klub obozem rekreacyjnym w Ostrowie k. Karwi w terminie 14-25.08.2015 r. !!!

Zebranie odbędzie się w dniu 18.06.2015r. (czwartek ) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie w sali 133 o godz. 19.00 !!!

W razie pytań proszę o kontakt: 601 626137 Radosław Radtke
Serdecznie zapraszamy!!!

25 May 2015

Akcja z Supronem !!

Akcja z Supronem !!

28 Apr 2015

Do pobrania karty kwalifikacyjne na obozy letnie 2015 r.

28 Apr 2015

UWAGA PILNE!!! 30.04.2015 r. upływa termin składania podań do klasy sportowej o profilu zapasy w roku szkolnym 2015/2016 !!!

UWAGA PILNE!!! 30.04.2015 r. upływa termin składania podań do klasy sportowej o profilu zapasy w roku szkolnym 2015/2016 !!!

UWAGA PILNE!!!

Szanowni Państwo !!!

W dniu 30.04.2015 r. upływa termin składania podań do klasy sportowej o profilu zapasy w roku szkolnym 2015/2016 !!!

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kontaktuje się z Państwem w celu poinformowania o dalszym postępowaniu. Konsultacje przygotowujące dzieci do egzaminów sprawnościowych będą odbywały się w pięć kolejnych poniedziałków i wtorków w godz. 14.30 – 15.30 w hali BOS – dzieci zostaną odebrane spod łącznika z Białołęckim Ośrodkiem Sportu.

Jeżeli życzą sobie Państwo, żeby odebrać dziecko ze świetlicy lub je potem odprowadzić proszę poinformować o tym.

Daty spotkań: 11.05,12.05, 18.05, 19.05, 25.05, 26.05, 01.06, 02.06 2014r.

Podczas spotkań instruktor będzie objaśniał próby sprawnościowe i na ich podstawie ustalimy również normy punktowe, które będą obowiązywały na egzaminach. Dziecko, które będzie uczęszczało na zajęcia przynosi pisemną zgodę rodziców na udział w konsultacjach!!!

Egzamin sprawnościowy do klasy sportowej odbędzie się w dniach 10 i 11.06.2014r.

Zbiórka pod łącznikiem z BOS godz. 8:30

Początek egzaminu 9:00

Ze względu na prośbę rodziców (zielone szkoły) ustalamy dodatkowy termin egzaminu

Na 03.06.2015 r.

Zbiórka pod łącznikiem z BOS godz.8:30

Początek egzaminu 9:00

Nie ma innych terminów!!!

Nieobecność na egzaminie w jednym z wyżej wymienionych terminów jest równoznaczna ze skreśleniem kandydata z listy do klasy sportowej!!!

Kandydat przychodzi z pisemną zgodą rodziców na udział w egzaminie!!!

Jeżeli chodzi o badania lekarskie to istnieje możliwość ich wykonania w szkole.

W dniu 25.05.2014r w gabinecie lekarskim w SP 342 będzie lekarz sportowy. prosimy o wykonanie we własnym zakresie następujących badań:

  • Morfologia krwi
  • Mocz
  • OB
  • EKG
  • RTG odcinka szyjnego kręgosłupa

i zabranie wyników na spotkanie z lekarzem

Koszt badania 30 zł

Oczywiście istnieje możliwość wykonania badań we własnym zakresie!!!

W razie pytań proszę o kontakt Radosław Radtke 601626137 !!!

http://www.zapasybialoleka.pl/wp-content/themes/selecta